Home Diễn đàn Phong cách sống Sự kiện ra mắt Hội VF9 Miền Nam vào ngày 15/10/2023

Gán nhãn: 

 • Sự kiện ra mắt Hội VF9 Miền Nam vào ngày 15/10/2023

  150 VF Points
  Thành viên
  14/10/2023 lúc 22:19  Thông báo thời gian và địa điểm cho buổi Offline Hội VF9 Miền Nam ngày 15/10/2023:
  1) Địa điểm diễn ra sự kiện: VinFast Nam Thái Bình Dương, số 11 Đại Lộ Bình Dương, Binh Hòa, Thuận An, Bình Dương
  * Dán logo Hội VF9 Miền Nam.

  2) Địa điểm tổ chức tiệc Hội VF9 Miền Nam: tại Nhà hàng Francis Hội Restaurant, 187 Ng. Quyền, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

  6
  1

  Bình luận

Diễn đàn ‘Phong cách sống’ không còn cho phép tạo thảo luận và trả lời.

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong