Home Diễn đàn Đánh giá xe TẠI NGƯỜI DÙNG HAY CHẤT LƯỢNG CỦA XE DẪN ĐẾN CÁC NÚT BẤM ĐIỀU KHIỂN GƯƠNG CỦA LUX NHANH HỎNG

 • TẠI NGƯỜI DÙNG HAY CHẤT LƯỢNG CỦA XE DẪN ĐẾN CÁC NÚT BẤM ĐIỀU KHIỂN GƯƠNG CỦA LUX NHANH HỎNG

  50 VF Points
  Thành viên
  04/07/2023 lúc 14:38

  Trong thời gian qua, cộng đồng Lux đều thông báo các nút điều khiển gương của Lux vô tình hay quá sức quá mạnh dẫn đến các nút nâng hạ kính hỏng. Cần phải công tâm là chất lượng các nút bấm hay do người dùng quá mạnh tay. Còn đối với mình dùng đã 3 năm đến nay chưa thấy vấn đề gi? Anh em cho ý kiến.

  37
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong