Home Diễn đàn Tâm sự Thảo luận về nhận CP Vin

 • Thảo luận về nhận CP Vin

  0 VF Points
  Thành viên
  13/09/2023 lúc 16:10

  Như tiêu đề

  Mọi người đã nhận được cổ phiếu Vin hết chưa, có ai bị không hợp lệ, hay bị vấn đề nào khác không? Vào đây cùng thảo luận góp ý nhé

  Thời gian từ: 13-09-2023

  Cổ phiếu Vinfast

  tìm hiểu về việc nhận cổ phiếu của Vin

  Bạn phải đăng nhập để tham gia khảo sát.
  • Đã nhận
  • Chưa nhận được
  • Sai thông tin
  • Khác
  3
  1

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Phương Nguyễn Thị Mai

  0 VF Points
  Thành viên
  17/09/2023 lúc 19:11

  chủ đề không đươc mọi người quan tâm lắm nhỉ

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong