Home Diễn đàn Lux & Fadil Thay miễn phí hay không?

 • Thay miễn phí hay không?

  25 VF Points
  Thành viên
  21/06/2024 lúc 08:53
  3 năm là bị hư!
  13
  19

  Bình luận

Trang 1 của 2
Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Hoàn Nguyễn

  50 VF Points
  Thành viên
  21/06/2024 lúc 08:54

  xe gì b chủ

 • Phúc Nguyễn Thúc

  25 VF Points
  Thành viên
  21/06/2024 lúc 16:03

  ODO bao nhiêu rồi bác?

 • Hoàng Ngô Đức

  25 VF Points
  Thành viên
  22/06/2024 lúc 20:38

  Quan trọng là xe bác bị gì? do đâm đụng hay tự nhiên nó bị? chứ bác đăng mỗi cái hình như vậy thì ai biết mà tư vấn được ấy

 • Lê văn Thăng

  0 VF Points
  Thành viên
  23/06/2024 lúc 09:36

  xe gì vậy bác

 • Tân Hoàng

  25 VF Points
  Thành viên
  23/06/2024 lúc 09:42

  quan tâm

 • Dũng Nguyễn Việt

  0 VF Points
  Thành viên
  23/06/2024 lúc 09:48

  ối rồi, xe nào đây nhỉ,

 • Đạt Khuất Đình

  0 VF Points
  Thành viên
  23/06/2024 lúc 10:08

  Hãng không bảo hành cái này.

 • Thảo Phạm Thị Thu

  10 VF Points
  Thành viên
  23/06/2024 lúc 10:28

  Xe nào đấy bạn?

 • HÙNG NGÔ

  5 VF Points
  Thành viên
  23/06/2024 lúc 15:47

  .

 • DUY THÂN TRỌNG

  100 VF Points
  Thành viên
  23/06/2024 lúc 19:55

  Mình còn chả biết nó là bộ phận nào

Trang 1 của 2
Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong