Home Diễn đàn VF 6 Tiếng lục bục trên capo của VF6

 • Tiếng lục bục trên capo của VF6

  0 VF Points
  Thành viên
  11/06/2024 lúc 09:13

  Dang lưu thông trên đường nghe thấy tiếng lụp bụp trong khu vực capo phía ghế phụ. Bạn nào đã bị và có hướng xử lý chưa nhỉ?

  4

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Thang Nguyen

  5 VF Points
  Thành viên
  11/06/2024 lúc 11:18

  Lụp bụp khi pin 37 độ. Tiếng đóng mở rơ le. Nói chung phải fix phần mềm.

 • Tấn Trần Văn

  0 VF Points
  Khách Danh dự
  11/06/2024 lúc 16:49

  Cái này nó đóng mở cái máy lạnh để chạy làm mát pin thôi, mình không tự xử được

 • ANH TRẦN TUẤN

  0 VF Points
  Thành viên
  23/06/2024 lúc 09:51

  Em cũng mới nghe được tiếng lụp bụp trên khoang capo khi mà đang di chuyển. Xong tưởng tượng xe sắp nổ ấy. haizzz, còn e e e e e suốt. Người đi đường nhìn hoài, tưởng khen xe đẹp, chứ ai mà ngờ do nó kêu quá

 • Nguyễn Ngọc Huyền

  10 VF Points
  Thành viên
  24/06/2024 lúc 21:20

  Tiếng kêu này nghe ở dưới phần taplo xe thì đúng hơn . Nó cứ 37 độ trở lên là nghe rõ nhứt

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong