Home Diễn đàn Đánh giá xe Tiếng xi nhan vf8 và VFe34

 • Tiếng xi nhan vf8 và VFe34

  25 VF Points
  Thành viên
  05/09/2023 lúc 11:59

  Mình thấy tiếng xi nhan trên vfe34 nghe sang hơn VF8, các bác có cảm nhận như em không?

  3
  1

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Khoa Le Ba

  25 VF Points
  Thành viên
  05/09/2023 lúc 13:09

  Em đi xe VFe34 nên chưa biết của VF8 thế nào.

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong