Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Tìm hiểu trải nghiệm cách âm chống ồn VF8 Plus

 • Tìm hiểu trải nghiệm cách âm chống ồn VF8 Plus

  0 VF Points
  Thành viên
  07/11/2023 lúc 15:11

  Có bạn nào ở Sài Gòn đã làm cách âm chống ồn VF8 Plus xin được giao lưu học hỏi trải nghiệm thực tế. Hay đi đường xấu dự định làm chống ồn nhưng không biết thực tế có hiệu quả không.

  1
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong