Home Diễn đàn Tâm sự Tình hình lũ lụt tại miền trùng vừa qua có bác nào làm sao hok

 • Tình hình lũ lụt tại miền trùng vừa qua có bác nào làm sao hok

  Q Q

  0 VF Points
  Thành viên
  19/10/2022 lúc 10:08

  1
  1

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • NguyetKim.com Shopping

  0 VF Points
  Thành viên
  19/10/2022 lúc 14:11

  Em thấy không bác nào làm sao đâu, chỉ có vk2 thì uống nước trương bụng thôi

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong