Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Trợ lý ảo Vivi trên VF 9

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
  • Hiệp Nguyễn Đình

    25 VF Points
    Thành viên
    03/02/2023 lúc 09:34

    Các anh em xe xăng nhìn xe điện có Vivi mà thèm lắm cụ ạ

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong