Home Diễn đàn VF e34 Update phầm mềm Vfe34

 • Update phầm mềm Vfe34

  50 VF Points
  Thành viên
  26/09/2023 lúc 09:35

  Sao update phần mềm Vfe34 (tại đại lý Vinfast) xong thì thấy phiên bản báo trên xe lại là 0.0.1?????

  1

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Trường Nguyễn Khắc

  0 VF Points
  Thành viên
  26/09/2023 lúc 11:04

  Trên xe lúc nào cũng báo vậy hết 🙂

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong