Home Diễn đàn Đánh giá xe Ưu đãi cho xe điện

 • Ưu đãi cho xe điện

  0 VF Points
  Thành viên
  16/09/2023 lúc 21:17

  Các bác nghĩ sao nếu xe điện được ưu tiên đỗ không mất phí tại các nơi công cộng, được đi chung làn với xe bus (thí dụ BRT)

  1
  2

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Tâm Hoàng

  50 VF Points
  Thành viên
  17/09/2023 lúc 01:35

  Ý bác là để khuyến khích dân chuyển sang xe điện? Đó là câu chuyện tầm cao ở mức nhà nước rồi. Nếu vậy thì nên hỗ trợ chi phí cho các hãng phát triển hệ thống trạm sạc, hỗ trợ giá điện khi sạc tại trụ sạc sẽ thiết thực hơn và dễ làm hơn

 • Kevin Vu

  10 VF Points
  Thành viên
  17/09/2023 lúc 13:54

  Có rồi, xe bus điện của Vin đã được áp dụng rồi đó bác 🤣

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong