Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Ưu đãi nào dành cho khách hàng tiên phong khi muốn đổi sang pin CATL?

 • Ưu đãi nào dành cho khách hàng tiên phong khi muốn đổi sang pin CATL?

  0 VF Points
  Thành viên
  03/12/2023 lúc 11:19

  Ưu đãi nào dành cho khách hàng tiên phong khi muốn đổi sang pin CATL?

  2

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Đạt Bùi Quang

  0 VF Points
  Thành viên
  03/12/2023 lúc 11:22

  chả có ưu đãi nào cả, đổi hết sang pin mới thì đám pin cũ vứt đi à, may ra cí thêm ôtion bán đứt với guad phù hợp cho ai muốn sở hữu luôn viên pin thay vì thuê

 • Trường Vũ Văn

  0 VF Points
  Thành viên
  03/12/2023 lúc 11:36

  Có pin CATL cho VF e3r thì có nhiều người đổi đấy.

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong