Home Diễn đàn Hỏi – Đáp VF e34 – VF 8 sạc cùng nhau, kiểu nào dễ đánh xe vào hơn ?

 • VF e34 – VF 8 sạc cùng nhau, kiểu nào dễ đánh xe vào hơn ?

  0 VF Points
  Khách Danh dự
  28/01/2023 lúc 20:33

  Một em thì đưa mông vào , một em thì đưa đầu vào, các bác bình luận xem kiểu nào sẽ dễ hơn ?

  51
  2

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Tiến Đỗ Minh

  0 VF Points
  Thành viên
  30/01/2023 lúc 09:21

  Đánh đầu xe vào dễ hơn lui xe vào và khi lui xe ra, ta có khoảng thời gian quan sát địa hình, còn khi lui xe vào vị trí thì chưa có quan sát ban đầu. Tuy nhiên, khi lái xe quen thì lui xe hoặc đánh đầu xe vào thì cũng như nhau.

  • Thành Hưng Nguyễn

   0 VF Points
   Khách Danh dự
   30/01/2023 lúc 15:58

   Câu trả lời chuẩn quá anh

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong