Home Diễn đàn VF 8 VF8 đã kích hoạt tính năng điều khiển từ xa 🔥

Gán nhãn: ,

 • VF8 đã kích hoạt tính năng điều khiển từ xa 🔥

  10 VF Points
  Thành viên
  19/12/2023 lúc 09:29
  Sau 1 thời gian nhá hàng cuối cùng Vinfast đã kích hoạt chức năng điều khiển từ xa cho dòng xe VF8.
  2
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong