Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe VF8 LÊN BIÊN GIỚI

 • VF8 LÊN BIÊN GIỚI

  25 VF Points
  Thành viên
  29/10/2023 lúc 10:54
  Đưa VF8 lên biên giới Việt Lào…
  4

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Song Toàn Võ

  0 VF Points
  Thành viên
  29/10/2023 lúc 11:55

  cảnh đẹp tuyệt

 • HÙNG NGUYỄN ANH

  10 VF Points
  Thành viên
  29/10/2023 lúc 12:09

  Xe mình thì xuống biên giới đây. 🙂

 • Minh Nguyen

  50 VF Points
  Thành viên
  29/10/2023 lúc 14:35

  Tuần vừa rồi đi du lịch lên Mèo Vạc – Sông Nho Quế, Hà Giang, thấy cụ VF8 nào leo đèo xuống tận bãi thuyền tham quan sông luôn. Đường xấu dã man con ngan. 🤣🤣🤣

 • KHÁNH NGUYỄN DUY

  150 VF Points
  Thành viên
  29/10/2023 lúc 20:24

  Tây Bắc tuyệt đẹp

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong