Home Diễn đàn VF e34 VFe34 HCM – Phan Thiết

 • VFe34 HCM – Phan Thiết

  0 VF Points
  Thành viên
  08/06/2024 lúc 11:27

  Tuyến này chạy cao tốc nên pin chiếc 34 rớt nhanh, nhưng trạm sạc đoạn giao QL1 tiện lợi về vị trí nhưng đến nơi thì chỉ có 1 trạm active. Đã lắp rồi thì nên chăng active trạm sạc cho người dùng nhỉ?? Có ai có các vị trí sạc thuận tiện tuyến Phan Thiết lên Đà Lạt thì cho xin với ạ 🙏

  7

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong