Home Diễn đàn Đánh giá xe [Vinfast VF e34] Cài đặt giới hạn địa lý và thời gian hoạt động của xe

 • [Vinfast VF e34] Cài đặt giới hạn địa lý và thời gian hoạt động của xe

  0 VF Points
  Thành viên
  29/12/2022 lúc 14:53

  VinFast VF e34 cũng cho phép người dùng cài đặt giới hạn địa lý và thời gian hoạt động của xe. Theo đó, hệ thống sẽ gửi thông báo tới màn hình trung tâm hoặc Ứng dụng VinFast để chủ xe nắm được thông tin khi phương tiện hoạt động vượt quá khoảng thời gian đã thiết lập trước, hoặc hoạt động bên ngoài khu vực đã thiết lập.

  Tuy nhiên, tính năng này chỉ cho phép người lái chính và người lái phụ cài đặt, chỉnh sửa. Những người dùng ở vai trò là khách chỉ có thể xem và không thể thực hiện sửa đổi hoặc xóa giới hạn thời gian. Tính năng này được đánh giá đặc biệt hữu ích trong việc nhắc nhở người sử dụng đã hết thời gian mượn hoặc thuê xe.

  Theo: https://vinfastauto.com/vn_vi/tinh-nang-thong-minh-vf-e-34#1.3.+Cài+đặt+giới+hạn+địa+lý+và+thời+gian+hoạt+động+của+xe

  Đăng nhập

  50
  0

  Bình luận

Diễn đàn ‘Đánh giá xe’ không còn cho phép tạo thảo luận và trả lời.

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong