Home Diễn đàn VF 8 Xe không lưu cài đặt điều hoà

 • Xe không lưu cài đặt điều hoà

  15 VF Points
  Thành viên
  16/06/2024 lúc 15:09
  Tình hình là qua đi rửa xe, thợ có bật chế độ rửa xe. Giờ bị mất luôn lưu cài đặt điều hoà các bác ạ.
  Mỗi lần lên xe lại phải thêm thao tác nhấn bật lốc điều hoà, rồi đặt lại nhiệt độ, tốc độ gió. Phần mềm đang là 8.7.10.81 rồi, vào xưởng dịch vụ chạy lại MHU, ECU điều hoà các kiểu mà không được.
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong