Home Diễn đàn Đánh giá xe Xe vf5 không bật điều hoà chạy 3.4km/% pin, tốc độ 110km và 7-80km/h

Gán nhãn: 

 • Xe vf5 không bật điều hoà chạy 3.4km/% pin, tốc độ 110km và 7-80km/h

  0 VF Points
  Thành viên
  12/11/2023 lúc 09:56

  Chào các em là em đây.

  hiện em xe được 18000km

  xe chạy 150km (18330-18180 ODO) hết 43% pin (78-35%)

  tốc độ em chạy 110km cao tốc vào 7-80km đường dài.

  chi phí: 3.4km/1%pin

  ~ 412₫/km

  8
  4

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Đông 168

  741 VF Points
  Thành viên VIP
  12/11/2023 lúc 18:25

  Tuyệt

 • Nghĩa Nguyễn Hiếu

  15 VF Points
  Thành viên
  12/11/2023 lúc 22:51

  chào Bác

 • Dũng Mai Trung

  0 VF Points
  Thành viên
  12/11/2023 lúc 22:59

  ngon quá cụ!

 • Đức Trung Lee

  25 VF Points
  Thành viên
  13/11/2023 lúc 07:26

  tiết kiệm nhỉ

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong