Dấu ấn Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu lần thứ 26

COP26 là Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26. Tại COP26, tất cả 197 quốc gia tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đã thông qua Hiệp ước khí hậu Glasgow (Glasgow Climate Pact)

Nhiều quốc gia, đối tác, tổ chức tài chính quốc tế rất quan tâm và ủng hộ muốn Việt Nam trở thành hình mẫu ứng phó biến đổi khí hậu trong các nước đang phát triển, chúng ta phải tận dụng tốt nhất cơ hội này, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, truyền tải được tinh thần tới mọi người. 

Việc thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 phù hợp với chương trình tái cơ cấu nền kinh tế đất nước; phù hợp với xu thế của thế giới về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh “Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. Đã cam kết thì phải làm, đã làm thì phải có hiệu quả, thực chất, hết sức tránh hình thức”

Theo giới chuyên gia, việc thực hiện các cam kết tại COP26 sẽ mang lại lợi ích lớn và lâu dài cho đất nước kết hợp với sự hỗ trợ về tài chính và công nghệ từ các nước phát triển để đạt được mục tiêu trung hòa carbon.

Thứ nhất, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kiểm soát phát thải khí nhà kính theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật có liên quan, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Thứ 2, xây dựng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cam kết toàn cầu về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam. 

Thứ ba, xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển xe ô tô điện.

Nhiệm vụ giảm phát thải cần được thực hiện đồng bộ bởi các ngành khác. Việt Nam cần ban hành chính sách khuyến khích phát triển phương tiện xe điện, tiếp tục giảm trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai vận hành thị trường cacbon. 

Hội nghị COP26 đã đưa ra nhiều kết quả được kỳ vọng sẽ dẫn đến tăng hỗ trợ của các nước phát triển cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Hỗ trợ quốc tế sẽ giúp chúng ta tận dụng được các cơ hội phát triển năng lượng tái tạo, bảo vệ và phát triển rừng, ứng dụng công nghệ mới, và chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang hướng xanh.