Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Hiện tượng xe bị nhao lái là gì? Trả lời cho: Hiện tượng xe bị nhao lái là gì?

  • Dương Thanh Minh Dương Thanh Minh

    3.620 VF Points
    VVIP
    30/11/2022 lúc 05:38

    Xe ông anh của mình cũng bị, vào 3s 3 lần, ra Gara ngoài 2 lần => Làm hết các mục cân mâm lốp, cân thước lái, kiểm tra tổng thể các kiểu con đà điểu vẫn xỉa lái