Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Hệ thống làm mát động cơ hoạt động như thế nào Trả lời cho: Hệ thống làm mát động cơ hoạt động như thế nào

  • Hoàng Nguyễn Huy

    20 VF Points
    Chủ xe
    30/11/2022 lúc 06:49

    Có một lưu ý với nước làm mát là sau khi vận hành xong thì không được mở ngay nắp của két làm mát nếu không rất dễ bị bỏng