Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Phân biệt xe điện và xe hybrid cho những ai chưa biết Trả lời cho: Phân biệt xe điện và xe hybrid cho những ai chưa biết

  • Tài Lê Tấn

    0 VF Points
    VIP
    30/11/2022 lúc 14:46

    Đúng vậy, xe nào chả có nhược điểm, nhưng quan trọng là nhược điểm phải trong mức chấp nhận được hoặc có khả năng khắc phục