Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Cách xử lý hiện tượng thừa lái và thiếu lái cho anh em Trả lời cho: Cách xử lý hiện tượng thừa lái và thiếu lái cho anh em

  • Công Nguyễn Văn

    20 VF Points
    Chủ xe
    01/12/2022 lúc 18:16

    Cũng chưa hẳn bạn ạ, nhiều khi nó còn có yếu tố bên ngoài như đường xá, thời tiết mưa gió,… ảnh hưởng trực tiếp đến việc ôm cua chứ không đùa