Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Vì sao cần làm sạch cửa thông gió điều hoà trên ô tô? Trả lời cho: Vì sao cần làm sạch cửa thông gió điều hoà trên ô tô?

  • Công Nguyễn Văn

    0 VF Points
    Thành viên
    02/12/2022 lúc 16:51

    Theo em thì cứ mang ra garage cho chắc ăn, họ chuyên nghiệp, chứ ai cũng đòi làm ở nhà như bác thì anh em garage đói mất.