Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe 5 dấu hiệu nhận biết bộ ly hợp ô tô bị hỏng Trả lời cho: 5 dấu hiệu nhận biết bộ ly hợp ô tô bị hỏng

  • Gia An Hoàng

    0 VF Points
    Thành viên
    02/12/2022 lúc 17:13

    trả lời cho em nhé: có 2 loại ly hợp: đóng và mở, hiện nay, ly hợp mở gần như đã không còn được sử dụng trên các dòng xe ô tô hiện đại nữa.