Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Tìm hiểu về thanh ổn định chủ động điện tử Trả lời cho: Tìm hiểu về thanh ổn định chủ động điện tử

  • Gia An Hoàng

    0 VF Points
    Chủ xe
    02/12/2022 lúc 19:10

    Theo như tôi được biết thì mô hình kênh đôi còn cho phép giảm thiểu nhu cầu sử dụng thủy lực lên đến 50% – tương đương với mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải CO2 của ô tô đúng không bạn?