Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Nguy cơ khó lường khi vận hành với phanh ô tô bị mòn Trả lời cho: Nguy cơ khó lường khi vận hành với phanh ô tô bị mòn

  • Hoàng Việt Quang

    0 VF Points
    Thành viên
    02/12/2022 lúc 19:23

    Theo mình để xe hoạt động tốt mà chưa cần đến cơ sở bảo dưỡng cũng kiểm tra được 1 phần hoạt động của phanh là kiểm tra mức dầu phanh xem có bị cạn so với định mức không nhé !