Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Nguy cơ khó lường khi vận hành với phanh ô tô bị mòn Trả lời cho: Nguy cơ khó lường khi vận hành với phanh ô tô bị mòn

  • Hoàng Nguyễn Huy

    20 VF Points
    Chủ xe
    02/12/2022 lúc 19:24

    theo e biết những xe đời mới hiện tại thì đa số là sử dụng phanh đĩa nên chắc bảo dưỡng cũng đơn giản hơn phanh tang trống.