Home Diễn đàn Đánh giá xe Chăm sóc ô tô điện khó hơn xe xăng? Trả lời cho: Chăm sóc ô tô điện khó hơn xe xăng?

  • Trang Nguyễn Thu

    0 VF Points
    Thành viên
    03/12/2022 lúc 18:48

    Tớ cũng chạy xe xăng đây nhưng đúng là xe xăng nhiều linh quận phức tạp hơn xe điện, nếu bảo hành sửa chữa thì cũng mất thời gian và tiền bạc hơn. Nhưng xe nào cũng có mặt hạn chế và lợi thế riêng, cậu ạ