Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Nếu mua muốn mua ô tô điện thì hãy quan tâm tới điều này để không bị thiệt thân!! Trả lời cho: Nếu mua muốn mua ô tô điện thì hãy quan tâm tới điều này để không bị thiệt thân!!

  • Hòa Lê Thị Vân

    0 VF Points
    Thành viên
    03/12/2022 lúc 18:56

    Dạ vâng anh, từ hồi em đi VFe34 là như mửo mang tầm mắt, xe điện đúng là cực kỳ tiện khoản bảo dưỡng.