Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Nếu mua muốn mua ô tô điện thì hãy quan tâm tới điều này để không bị thiệt thân!! Trả lời cho: Nếu mua muốn mua ô tô điện thì hãy quan tâm tới điều này để không bị thiệt thân!!

  • Trần Huy Kiên

    0 VF Points
    Thành viên
    03/12/2022 lúc 18:56

    Thực sự dịch vụ sửa chữa lưu động cực kỳ tiện lợi và nha nhanh chóng chị ạ. Em cũng nghĩ đây là điểm cạnh tranh mới của các hãng nếu muốn kéo người dùng về, đây là điểm mà VinFast đang làm rất tốt.