Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Nếu mua muốn mua ô tô điện thì hãy quan tâm tới điều này để không bị thiệt thân!! Trả lời cho: Nếu mua muốn mua ô tô điện thì hãy quan tâm tới điều này để không bị thiệt thân!!

  • bích Bùi

    0 VF Points
    Thành viên
    03/12/2022 lúc 18:57

    Về cái dịch vụ cứu hộ pin, họ phải có phạm vi cứu hộ nhất đinh chứ nhỉ, nếu không xa quá thì sao mà tới?