Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe 5 bí kíp sẽ giúp bạn bán xe ô tô được giá hơn Trả lời cho: 5 bí kíp sẽ giúp bạn bán xe ô tô được giá hơn

  • Anh Tuấn Lê

    0 VF Points
    Chủ xe
    05/12/2022 lúc 14:42

    Hồi mình bán xe cũ cũng vậy, khách họ soi rất kỹ và tìm ra đủ mọi lỗi cho dù rất nhỏ để ép giá. Sau đấy mình từ chối khách đó và mang đi sửa, cuối cùng bán rất nhanh và giá đúng như mình muốn