Home Diễn đàn Tâm sự Xây dựng quy hoạch trạm xe điện như thế nào để tránh lãng phí Trả lời cho: Xây dựng quy hoạch trạm xe điện như thế nào để tránh lãng phí

  • Công Nguyễn Văn

    20 VF Points
    Chủ xe
    06/12/2022 lúc 16:04

    Em đang muốn đăng ký cho Vinfast thuê mặt bằng mà nghe một số điều kiện thì lại thấy không đáp ứng đủ bác ạ