Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Các mẹo nhận biết ô tô tồn kho, nằm bãi lâu ngày không thể bỏ qua Trả lời cho: Các mẹo nhận biết ô tô tồn kho, nằm bãi lâu ngày không thể bỏ qua

  • Trần Huy Kiên

    0 VF Points
    Thành viên
    07/12/2022 lúc 17:59

    Ở Việt Nam số lượng xe tại mỗi đại lí là không nhiều nên cũng không đến nỗi vứt bãi