Home Diễn đàn VF 8 Nói gì khi lần đầu cầm lái VF8 tại sự kiện trải nghiệm xe ? Trả lời cho: Nói gì khi lần đầu cầm lái VF8 tại sự kiện trải nghiệm xe ?

  • Trần Quang Linh

    0 VF Points
    Thành viên
    10/12/2022 lúc 14:43

    Nghe bác kể em cũng ước được ngồi thử em nó quá. Nhân tiện thì chuyển chế độ Sport có khó đánh lái hơn ko ạ ?