Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Công nghệ thân thiện với môi trường: hệ thống tuần hoàn khí thải EGR Trả lời cho: Công nghệ thân thiện với môi trường: hệ thống tuần hoàn khí thải EGR

  • Anh Đoàn Tuấn

    0 VF Points
    Thành viên
    24/12/2022 lúc 18:09

    Bác chưa tinh thôi. Xe điện thì lưới tản nhiệt bé hơn (vì nó ít sinh nhiệt hơn) và không có ống xả (vì nó có xả cái gì ra đâu). Ngoài ra thì xe điện đi êm hơn nữa bác ạ.