Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Vin Lắp trạm sạc 11kw tại gia đình. tại sao không? Trả lời cho: Vin Lắp trạm sạc 11kw tại gia đình. tại sao không?

  • NGUYEN TUNG SON

    75 VF Points
    Thành viên
    03/08/2023 lúc 08:12

    Nâng lên 8.7.9.1 việc sạc ở nhà dễ dàng và ít hao hơn trước, như vậy là Vin đã đưa trạm sạc của Vin về nhà khách hàng rồi, sẽ làm giảm áp lực lên các trạm sạc của Vin và khách hàng cũng thuận lợi. Cảm ơn Vin đã lắng nghe