Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Vin Lắp trạm sạc 11kw tại gia đình. tại sao không? Trả lời cho: Vin Lắp trạm sạc 11kw tại gia đình. tại sao không?

  • Dương Nguyễn

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    03/08/2023 lúc 23:47

    Ý kiến hay!vin nên tặng luôn trạm sạc 11 cho mỗi xe bán ra!có thể tính toán vào giá xe sao cho hợp lý!khi đó các trạm sạc công cộng chỉ cần phủ tại các trục đường quốc lộ và cao tốc thôi!