Home Diễn đàn Đánh giá xe Một số gốp ý Trả lời cho: Một số gốp ý

  • Anh Hoàng

    15 VF Points
    Thành viên
    21/08/2023 lúc 07:58

    Mình nghĩ nếu có MPV thật thì giá cũng cao đấy ạ, lý do tới từ cục Pin, để đi được đủ xa thì pin đủ to, mà pin đủ to + tải 7 người nữa thì khối lượng lại cao, khối lượng cao thì khung gầm phải tốt, khung gầm tốt thì lại không rẻ 🤣🤣