Home Diễn đàn Tâm sự Gắn bó, tại sao tôi chưa mua xe điện nào của Vinfast Trả lời cho: Gắn bó, tại sao tôi chưa mua xe điện nào của Vinfast

  • Hạnh Vcharge Sạc xe điện

    25 VF Points
    Thành viên
    27/09/2023 lúc 23:46

    Về chuẩn sạc. Trên thế giới đang có nhiều chuẩn khác nhau. VF sử dụng là Type2/CCS2, đây là chuẩn của châu Âu và rất phổ biến trên thế giới. Đâu phải VF một mình một chuẩn đâu.