Home Diễn đàn Đánh giá xe Vấn đề về bảo hành bảo dưỡng của vinfast cần cải thiện Trả lời cho: Vấn đề về bảo hành bảo dưỡng của vinfast cần cải thiện

  • Vụ Nguyễn Văn

    25 VF Points
    Thành viên
    10/10/2023 lúc 16:32

    Vinfast luôn lắng nghe và cải thiện. Tôi tin bác Vượng rất chăm lo đến dịch vụ hậu mãi khách hàng qua các bài phát biểu của ông ấy.