Home Diễn đàn Hỏi – Đáp [Góp ý Vinfast] Vấn đề quá tải và chất lượng các xưởng dịch vụ TP. HCM Trả lời cho: [Góp ý Vinfast] Vấn đề quá tải và chất lượng các xưởng dịch vụ TP. HCM

  • Hùng Liêu Lý

    0 VF Points
    Thành viên
    15/10/2023 lúc 18:26

    mong là Vinfast sẽ mở thêm nhiều chỗ bảo dưỡng xe,và đào tạo kĩ thuật làm việc nghiêm túc ,và chuyên nghiệp