Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Bơm áp suất lốp VF8 eco Trả lời cho: Bơm áp suất lốp VF8 eco

 • Tuấn Nghĩa Đào

  25 VF Points
  Thành viên
  20/11/2023 lúc 10:31

  ảnh của bác ở dưới hãng cho phép chở 4-5 người được bơm lên 41 psi trước và 43psi sau.
  nếu bác không bơm lên thì khi bác chở 4-5 người lốp bẹp dí nếu bơm mức 36psi
  nên bơm lên luôn mức 41 psi luôn