Home Diễn đàn Tâm sự CHÍNH SÁCH PIN MỚI CHO KHÁCH HÀNG TIÊN PHONG VF8 VÀ VF9 Trả lời cho: CHÍNH SÁCH PIN MỚI CHO KHÁCH HÀNG TIÊN PHONG VF8 VÀ VF9

  • Thái Hoàng văn

    25 VF Points
    Thành viên
    24/11/2023 lúc 20:55

    theo em cứ nổ giá cho người tiên phong dc mua loại pin mới cho nó nhanh. thích thì mua ko thì thôi. đằng này ko cho mua chán chả buồn nói kkk