Home Diễn đàn Tâm sự CHÍNH SÁCH PIN MỚI CHO KHÁCH HÀNG TIÊN PHONG VF8 VÀ VF9 Trả lời cho: CHÍNH SÁCH PIN MỚI CHO KHÁCH HÀNG TIÊN PHONG VF8 VÀ VF9

  • Hưng Ngô

    15 VF Points
    Thành viên
    25/11/2023 lúc 05:15

    Bạn quay lại tháng 1/2022 bạn sẽ biết không có nhiều phiên bản Pin như thế. Việc này không muốn nói, VF đã làm sai quảng cáo. Nếu nói VF không có lợi thì bạn chỉ nhìn thấy mỗi khía cạnh doanh số. Nếu nhìn khía cạnh ấy, đâu cần trả 100 hay 300 USD cho KH Mỹ nếu xe hỏng, nếu trả vậy ngay từ đầu, chắc anh em Việt đi VF8 và 9 tiên phong có khi nhận lại gần 20-30% giá mua xe đấy. Do đó, KH tiên phong của VF từ xăng đến điện luôn là người thiệt thòi nhất, mua xe giá không thấp, xe chưa hoàn chỉnh, đi sửa thường xuyên, giá của xe xăng SUV lăn bánh 1,8 tỷ, giờ bán chưa đến 700 triệu sau chưa đầy 4 năm, tỷ lệ khấu hao kinh khủng khiếp.