Home Diễn đàn Tâm sự CHÍNH SÁCH PIN MỚI CHO KHÁCH HÀNG TIÊN PHONG VF8 VÀ VF9 Trả lời cho: CHÍNH SÁCH PIN MỚI CHO KHÁCH HÀNG TIÊN PHONG VF8 VÀ VF9

  • Hưng Ngô

    15 VF Points
    Thành viên
    25/11/2023 lúc 05:29

    Ta hãy chờ VF có chính sách thôi. Nếu đủ số lượng khảo sát phản ánh chung mong muốn của anh em KH tiên phong, mình sẽ xin được đại diện làm thư, ký đơn đề xuất lên CEO của VF.