Home Diễn đàn Đánh giá xe BÌNH 12V NGUỒN GỐC CỦA ĐA SỐ LỖI HỆ THỐNG XE VF Trả lời cho: BÌNH 12V NGUỒN GỐC CỦA ĐA SỐ LỖI HỆ THỐNG XE VF

  • Huân Đặng

    25 VF Points
    Thành viên
    12/12/2023 lúc 10:12

    Xe em cũng từng nằm đường 2 lần nhưng ko cần cứu hộ mà tự kích đc lên, ngoài ra thì ko gặp vấn đề gì. Em thấy đợt này phần mềm cũng có hỗ trợ nhiều tính năng mới ok mà.