Home Diễn đàn VF 8 Cam hành trình Vietmap M1 gắn vô acquy xe VF8 eco Trả lời cho: Cam hành trình Vietmap M1 gắn vô acquy xe VF8 eco

  • Huy Lê

    125 VF Points
    Thành viên
    13/12/2023 lúc 20:44

    Bạn kiểm tra Cam loại gì, dùng điện áp bao nhiêu Volt. Accu là 12V, Cổng Usb là 5V, ko lắp lẫn cho nhau được. Lắp chung vào Accu lúc xe nó sạc cho Accu là điện áp và dòng sạc nó cao, tiêu cái Cam đó.